جهت ارتباط با فروشگاه اینترنتی ویتامل از طریق یکی از روشهای زیر اقدام بفرمایید:

آدرس فروشگاه اینترنتی ویتامل:

خیابان شادمان، کوی استوار، بن بست صالحی اصل، پلاک ۳۵ واحد ۵

تلفن فروشگاه اینترنتی ویتامل:

۰۲۱-۶۶۵۲۵۱۸۱

ایمیل جهت ارتباط با فروشگاه اینترنتی ویتامل:

info@vitamell.com

 ایمیل امور مشتریان ، انتقاد و شکایات فروشگاه اینترنتی ویتامل:

support@vitamell.com